School‎ > ‎

Kanjertraining

Sociaal Emotionele Ontwikkeling: Kanjertraining


De Zijlwijkschool heeft de licentie voor de Kanjertraining. Al onze leerkrachten hebben een individuele volledige licentie of deellicentie en volgen de leerkrachtcursus Kanjertraining. De Kanjertraining geeft ons en de leerlingen handvatten waardoor wij onze 'zorgzaamheid en een veilige leeromgeving' kunnen waarmaken.

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De kanjertraining is een volwaardige methode voor het basis-
en voortgezet onderwijs waarbij wij de volgende doelen nastreven.

* Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
* Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
* Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
* Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
* Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
* Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 

Kortom, met deze doelen in het achterhoofd leren wij de leerlingen om te gaan met elkaar.

De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJi (Nederlands Jeugdinstituut) als effectief volgens goede aanwijzingen bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. De methode kent een leerlingvolgsysteem dat erkend is door de Cotan (Commissie Testaangelegenheden Nederland) en door de onderwijsinspectie gebruikt kan worden om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. 
De Kanjertraining is in feite dan ook meer dan alleen een methode, het vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. 
Gaat er dan nooit meer iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. 
Regelmatig horen we dat kinderen zich weer veilig voelen op school, dat ouders weer serieus worden genomen en de leerkrachten hun vak weer terugkrijgen.

Coördinatoren Kanjertraining: Miranda Bavelaar, Irma van der Ploeg
Aanspreekpunt voor leerlingen bij pesten: Leonie Oostdam (maar natuurlijk ook de eigen juf of meester)