School‎ > ‎

Snappet


Snappet.


Visie over leren, uit onze schoolgids:

Op onze school wordt gewerkt volgens het zogenaamde leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat iedere leerling in één jaar een bepaalde hoeveelheid leerstof verwerkt. Deze leerstof wordt meestal klassikaal aangeboden. Maar daarnaast vindt er instructie plaats aan kleinere groepen. Wij werken met methoden waarbij uitgegaan wordt van drie niveaus in een groep. Binnen ons systeem werken wij met het zgn. GIP-model. De letters GIP staan voor: Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht. Hiermee bevorderen we de zelfstandigheid van de leerlingen en creëren meer ruimte voor de leerkracht om leerlingen individueel te begeleiden. Voor leerlingen die moeite met de leerstof hebben, wordt het lesprogramma aangepast. De intern begeleider van onze school begeleidt hierbij de leerkracht.

Ook zijn er leerlingen die minder basisstof nodig hebben om hun leerdoelen te bereiken en behoefte hebben aan verrijkingsstof. Het leerstofjaarklassensysteem kent op deze manier drie niveaus: kinderen die iets meer aandacht nodig hebben (we noemen ze ook wel zorgleerlingen), de gemiddeld begaafde kinderen en de kinderen die meer kunnen dan de gemiddeld begaafde leerlingen.


Kunnen werken met computers en aanverwante apparatuur wordt steeds belangrijker. We noemen dit “moderne media”, “digitale geletterdheid” of “Informatie- en CommunicatieTechnologie (ICT)”. Deze verschillende wijzen van werken maken deel uit van wat wel wordt genoemd: “Vaardigheden voor de 21e eeuw”, de “21th century skills”. Onze wijze van lesgeven houdt rekening met de verschillen tussen de kinderen met betrekking tot manieren van werken en leren.Visie van Snappet

Snappet wil met technologische ontwikkelingen een veilig, open en adaptief onderwijsplatform bieden dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen.

Snappet biedt:

  • bewezen hogere leerresultaten

  • inzicht en overzicht voor de leerlingen en leerkracht

  • tijdwinst voor leerling en leerkracht


Door de verschillende vormen van feedback die de leerkracht van Snappet krijgt, in combinatie met de tijdswinst die Snappet oplevert, is hij/zij in staat om (per leerling) fouten te analyseren en de kwaliteit van het onderwijs op die manier te verbeteren. Door de tijd die bespaard wordt, omdat bijvoorbeeld nakijken niet meer hoeft, heeft de leerkracht veel meer tijd om uitleg te geven aan de leerlingen.

Snappet en de leerkracht verzorgen samen de feedback aan de leerlingen. Daarin staat geen van deze onderdelen op zichzelf: Snappet signaleert een eerste niveau en de leerkracht vult aan op basis van het totaalbeeld van de leerling dat alleen hij kan hebben. De leerkracht combineert de informatie uit Snappet met alle omgevingsfactoren.


Schrijven

Schrijven is een verzamelterm voor verschillende vaardigheden. Schrijven in de zin van ‘het overbrengen van een boodschap of verhaal’ gaat prima samen met Snappet. Voor handschriftontwikkeling zijn schrijflessen op papier uiteraard beter geschikt dan een tablet. Wij gebruiken daarvoor de schrijfmethode ‘Pennenstreken’. Daarnaast gebruiken de kinderen een schrift bij Snappet om bijvoorbeeld de rekenstrategie op te schrijven of bij taalonderwijs bijvoorbeeld een rebus te maken. Leerlingen krijgen wekelijks een (geschreven) dictee.


Administreren van de leerkracht

Snappet gelooft dat techniek in adaptief onderwijs het verschil maakt door het administratieve deel over te nemen van de leerkracht. Adaptief werken op papier is voor een leerkracht ondoenlijk in een klas met 25 leerlingen. De techniek ondersteunt de leerkracht, maar de leerkracht is en blijft altijd de regisseur.


Resumerend

Snappet past in onze visie, in wat wij voor ogen hebben. Je kunt nog beter ‘doorpakken’ op individueel pedagogisch en didactisch handelen; ieder kind kan zich op zijn/haar eigen niveau ontwikkelen. Daar waar we gebruik maken van een groepsplan met tenminste drie niveaugroepen, kan bij Snappet ieder kind op eigen niveau werken.

Snappet is adaptief. Een leerling krijgt het niveau aangeboden waar zij/hij aan toe is. Het creëert een individuele ontwikkeling en bevordert mede daardoor de zelfstandigheid van de leerling.


Kijk ook op www.snappet.nl