School‎ > ‎

Kwaliteit

Kwaliteit door "meten"
Minimaal twee keer per jaar nemen we onze schoolresultaten met elkaar door als team, met het doel in zicht te krijgen in de effectiviteit van ons onderwijs en waar nodig te verbeteren of te vernieuwen. We gebruiken hierbij: 
    de leerlingresultaten
    beoordelingslijsten uit het programma Werken-Met-Kwaliteit (www.wmkpo.nl)
    rapporten van bestuur en inspectie.

Kwaliteit door samenwerking
Het verhogen van onderwijskwaliteit of het op peil houden van een goede kwaliteit kan nooit als "ieder voor zich" werkt. Alleen door een goede samenwerking met alle betrokkenen kunnen we een leerling bieden wat hij of zij nodig heeft. Die betrokkenen zijn: de leerlingen zelf, het school-team, ouders, bestuur, samenwerkings-verbanden en jeugdzorginstellingen

Kwaliteit door scholing
Het onderwijs is altijd aan verandering onderhevig, omdat onze samenleving voortdurend verandert. Ieder mens leert zijn of haar leven lang dingen die voor hem of haar nieuw zijn. Dat kan Doordat de samenleving verandert of doordat hij of zij leert van inzichten van anderen uit het nu of uit het verleden. Zo blijven ook teamleden zich voortdurend scholen.