School‎ > ‎

Identiteit, missie en visie

Identiteit
De Zijlwijkschool is een open protestants christelijke school. De school heeft geen binding met een bepaald kerkgenootschap. Alle kinderen en ouders zijn welkom als zij onze identiteit delen of respecteren. Uiteraard respecteert de school ook die van hen.
De christelijke waarden vanuit de bijbel, waaronder meer tot uiting in de keuze voor de lesmethode voor bijbels onderwijs, 
‘Trefwoord’ en voor de lesmethode v we als school voor staan, laten wij zien in ons dagelijks gedrag, in hoe we met elkaar omgaan en de zorg voor de wereld om ons heen. Dit komt oor sociale ontwikkeling, de ‘Kanjertraining’. Deze lesmethodes worden in samenhang gebruikt: zowel ‘Trefwoord als ‘Kanjertraining’ bieden ons handvatten in onze dagelijkse praktijk. 

Onze missie
De Zijlwijkschool wil kinderen stimuleren het beste uit zichzelf te halen, zowel op cognitief als op sociaal gebied. Dit doen wij door hen een veilige leeromgeving te bieden, waarin aandacht is voor de algehele ontwikkeling van de kinderen.
Structuur en zorgzaamheid zijn belangrijke elementen voor een veilige leeromgeving. Vanuit die basis kunnen kinderen samen presteren en hun talenten ontwikkelen.
De Zijlwijkschool is een school in beweging, waarbij wij de vernieuwingen in het onderwijs -met bewezen resultaten- omarmen en deze ons eigen maken ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen wereldburgers zijn. Zij doen kennis op van de wereld waarin in zij leven, nationaal en internationaal. De kinderen maken al vroeg kennis met talen,  gewoontes en gebruiken uit andere culturen. De kinderen krijgen Engels vanaf groep 1.
Na schooltijd willen we er ook zijn voor de kinderen. Wij hebben BSO onder ‘eigen dak’ in samenwerking met BSO ‘Buitengewoon’ en BSO ‘Binnenstebuiten’.

Onze visie
De Zijlwijkschool is een school zijn ‘met beide voeten op de grond’ in de Merenwijk. Wij realiseren ons dat de wereld om ons heen in een hoog 
tempo verandert.Veel  banen die onze leerlingen krijgen, bestaan nu nog niet eens.
Daar passen wij ons onderwijs bij aan:
‘Twentyfirst century skills’ zijn ons uitgangspunt, waarbij talenten van het kind zoals, denken, doen en handelen, leidend zijn. Niet alleen vakgebonden kennis en vaardigheden, maar ook samenwerken en verantwoordelijkheid dragen doen ertoe.
Wij willen dat kinderen kunnen reflecteren. Hierbij is onze ervaring dat zij zich zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag eigen maken.
Omdat de kinderen tijdens hun schooltijd op de Zijlwijkschool hun bagage voor de toekomst meekrijgen, staat er ook over 25 jaar een sterke Zijlwijkschool in de Merenwijk.

Onze bouwstenen
Structuur en zorgzaamheid zijn belangrijke elementen voor een veilige leeromgeving. Vanuit die basis kunnen kinderen samen presteren en hun talenten ontwikkelen.