School‎ > ‎

Engels

VVTO-school: Vroeg Vreemde Talen Onderwijs-school

Engels vanaf groep 1

Op school geven wij Engels vanaf groep 1. Wij gebruiken hiervoor de methode "Groove.me". Groove.me is een complete lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. In de lessen wordt het thema van de song gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet alleen tot de woorden uit de song, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema. Groove.me gebruikt het digibord als uitgangspunt maar biedt daarnaast ook activiteiten voor in de kring of in kleine groepjes.
Door het gebruik van muziek leren de kinderen Engels op zo veel mogelijk verschillende manieren: door te zien, kijken, horen, luisteren, zeggen, zingen, lezen, voelen en bewegen. Ook via het digibord en de opdrachten speelt Groove.me steeds in op diverse zintuigen en leerstijlen met opnieuw als gevolg dat kinderen sneller Engels leren.

In de groepen 5 t/m 8 wordt, in tegenstelling tot de eerste vier groepen, gebruik gemaakt van werkbladen. De verwerking zal in de toekomst echter vooral plaatsvinden met de chromebooks.


The English corner

Vroeger met Engels beginnen betekent ook meer tijd voor Engels. Acht jaar Engels met een start in de onderbouw of alleen in groepen 7 of 8, dat is een fors verschil.

Naast de lessen ‘Engels’ wordt er in ons programma per jaar meer onderwijstijd besteed aan geïntegreerd Engels. We geven in elke groep tenminste 60 minuten per week Engelstalige activiteiten. Kinderen moeten de tijd krijgen, niet alleen om de taal te leren, maar ook en vooral om die te gebruiken. Een onderdeel hiervan zijn de zogenaamde lessen voor CLILL. Content and Language Integrated Learning Lessons is bedoeld om de leerlingen Engels, structureel, te laten gebruiken in andere onderdelen van het reguliere schoolprogramma. Bijvoorbeeld een liedje in het Engels in plaats van in het Nederlands aanleren. In de hogere groepen kan Engels de voertaal zijn bij bijvoorbeeld een les aardrijkskunde en bij de CLILL-projecten.

Er zijn nog meer voordelen aan ‘meer Engels’ per week en een vroege start. De kinderen kunnen hun Engelse taalvaardigheid eerder buiten school toepassen, bijvoorbeeld op vakantie en op het internet. Alle kennis die ze daar opdoen, nemen ze weer mee terug naar school. Zo kunnen binnen- en buitenschools leren van Engels elkaar versterken.Pan cake party in group 1