School‎ > ‎

Vaardigheden voor de 21e eeuw

Samen leven
Ook al is het samen leren leven iets dat in de eerste plaats in het gezin wordt geleerd, is het samen leven
met een groep kinderen of samen leven in de Nederlandse maatschappij is toch weer andere koek. Daarom besteden we hier op school gerichte aandacht aan de kernvragen: Hoe leg ik relaties? Wat doe ik om ze positief te beïnvloeden? Wat doe ik als het mis gaat? 

Samen werken
Er is een aantal keer grootschalig aan grote bedrijven en instellingen gevraagd wat zij als belangrijkste vaardigheid zagen voor het werken in de 21e eeuw. Samen kunnen werken stond eigenlijk altijd in de top 3. Daar waar in de afgelopen jaren heel veel nadruk heeft gelegen op zelfstandig werken, is er nu ook (meer) aandacht voor het samenwerken.

Creatief denken omzetten in creatief handelen
Creatief denken is een samenvatting van allerlei vaardigheden die voor het grootste deel terug te voeren zijn op creativiteit. Iets uitdenken en uitvoeren zit ons in het bloed. 
Tegelijk moet dit ook gestimuleerd worden en houden we ook rekening met het feit dat de één nu eenmaal creatiever is dan de ander.

We denken hierbij aan vaardigheden die maar deels direct onderwezen kunnen worden. Voor het grootste deel worden ze "mooi meegenomen" tijdens eigenlijk alle lessen.

Digitaal vaardig
De computer op een goede manier gebruiken en inzetten voor een optimale ontwikkeling van kinderen richting de volwassenheid, wordt in de 21e eeuw steeds belangrijker. Daarom besteden we steeds meer aandacht aan een goede en effectieve inzet van de computer, waaronder het internet. Bijna alle Nederlanders hebben internet en het mooie er van is, dat dit eigenlijk altijd beschikbaar is; ook buiten schooltijd.
De digitale vaardigheden bestaan uit:
  • Informatieverwerking (presenteren, grafieken, enz.)
  • Informatie- en communicatietechnologie (enige kennis van hardware, software, sociale media, fotografie, enz.)
  • Mediawijsheid (waarden & normen in relatie tot het internet)
Basiskennis
Om te puzzelen, moet je hebben geleerd hoe je het beste kunt puzzelen, maar moet je ook puzzelstukjes hebben.
Dit is een mooi beeld voor het leren in de 21e eeuw: je hebt vaardigheden voor de 21e eeuw nodig (leren puzzelen), maar ook basiskennis (puzzelstukjes).

Het klinkt tegenstrijdig, maar er is ook basiskennis nodig om iedere vaardigheid in de praktijk te brengen. Zo kun je samenwerken alleen leren als je voldoende taalvaardig bent.