Ouders‎ > ‎

Ouders en School

Ouders en team werken samen : de sleutel tot succes!

Betrokkenheid groeit door ouderhulp 


Ouderhulp
Hulp van ouders (opa's, oma's of andere vrijwilligers) bij ons onderwijs is belangrijk. Zonder die hulp kunnen diverse activiteiten niet doorgaan, of het nu gaat om vervoer en begeleiding bij een excursie of het helpen bij computeronderwijs of gastlessen. Regelmatig vragen de leerkrachten om hulp van ouders bij diverse activiteiten. U kunt uw mogelijkheden voor ouderhulp ook aan het begin van het schooljaar aangeven op de ouderhulplijst.Klassenouder.
Er zijn groepen met een klassenouder. Die is dan het aanspreekpunt voor de leerkracht bij inzet van hulp. De leerkrachten van de hogere groepen hebben veelal geen klassenouder, maar vragen, meestal via e-mail, incidenteel om ouderhulp. 

Omgaan met elkaar, problemen oplossen
Waar mensen samen werken, samen leven en samen leren, gaat het gelukkig meestal goed, maar soms ook wel een fout. En dit kan op heel verschillende manieren worden beleefd. De gouden tip is tegelijk ook een open deur: praat zo spoedig mogelijk met degene(n) die bij het probleem betrokken is (geweest). Dit pas bij ons beleid in de groepen: wij zijn een Kanjertrainingsschool, waarbij wij kinderen vanuit een positieve houding leren omgaan met elkaar. 


Leerlingenzorg 


Ontwikkeling & Leerlingvolgsysteem (LVS)
Vanaf het allereerste begin volgen we de ontwikkeling van ieder kind om eventueel speciale leerhulp voor korte of langere tijd te kunnen geven die een leerling op dat moment nodig heeft. Dit doen we door goed observeren, toetsen bij de methoden en landelijke (cito)toetsen. Op die manier krijgen we ook informatie over hoe we het als school doen.

Rapporten
Vanaf het moment dat een leerling ongeveer een half jaar op school zit in groep 1, krijgt deze leerling het rapport. Vanaf groep 2 is dit drie keer per schooljaar, met daaraan gekoppeld het oudergesprek over het rapport. Iedere groep heeft een andere rapportkaart met daarop de doelen voor deze groep. 

Passend onderwijs
Er is al veel gezegd en geschreven over "Passend onderwijs". Wat ons betreft komt het simpelweg neer op de vraag: "Wat is goed voor dit kind op dit moment?" We geven, waar mogelijk ieder kind voldoende begeleiding en ondersteuning. Soms lopen we dan tegen onze grenzen als basisschool aan en kan het beter voor een kind zijn om naar een (speciale) school te gaan.

Vervolgonderwijs / Voortgezet onderwijs
In december, januari houden de leerkrachten van groep 8 het oudergesprek (met de leerling erbij) over het vervolgonderwijs. Ook dan is de leidende vraag: "Wat is goed voor dit kind op dit moment?" We geven daarover ons advies. De uitslag van de cito-eindtoets is meestal bevestigend. Het advies van de leerkracht van de basisschool is leidend voor het VO.