Ouders‎ > ‎

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) van de school kun je vergelijken met de ondernemingsraad van een bedrijf. De MR heeft advies- en instemmingsrecht bij tal van beleidsmatige zaken die op en rond de school spelen. We bewaken procedures en adviseren de directie gevraagd en ongevraagd. Als actieve medezeggenschapsraad oefenen we daarmee invloed uit op de gang van zaken op school.

Ongeveer 5 maal per jaar komt de MR bijeen om te vergaderen over het beleid. Er wordt in die vergaderingen advies uitgebracht, waar nodig instemming gegeven en meegedacht over het beleid van de school en het bestuur. De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van beide locaties. Op die manier kunnen alle ouders invloed hebben op de stappen die de school wil gaan zetten. 

Via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) blijven we geïnformeerd en praten we mee over het overkoepelende beleid van alle scholen die onderdeel uitmaken van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden.

MR Zijlwijkschool 2016-2017

De MR van De Zijlwijk bestaat uit:

Vier vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding): 
 - Erik Meulmeester (voorzitter)
 - Marlies Morsch
 - Jeroen Snijders


en vier vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding):
 - Miranda Bavelaar
 - Marion van der Veen
 - Jan Vink


De MR functioneert het best als ouders en leerkrachten laten weten welke ideeën en suggesties zij hebben om een plezierige schooltijd voor de kinderen, de kwaliteit van het geboden onderwijs en de betrokkenheid van de ouders daarbij te waarborgen en te verbeteren. We stellen uw reactie, opmerkingen of vragen dan ook erg op prijs. Mail hiervoor naar mr@zijlwijkschool.nl of spreek ons aan.

Klik op de link voor
de notulen of het jaarverslag van de MR.