Ouders‎ > ‎

Ouderraad Zijlwijkschool (OR)


De Ouderraad van de Zijlwijkschool zorgt voor de leuke dingen in het leven van de schoolgaande kinderen. Onze belangrijkste taak is het helpen organiseren en uitvoeren van activiteiten op school. Te denken valt aan Sinterklaas, Kerst, Sportdag, Playbackshow en het Zomerfeest.

Waarom doen wij dit? Omdat de overheid de school niet de financiële middelen geeft die nodig zijn om de feesten net dat extraatje te geven; een cadeautje, het Kerstontbijt, boeken voor de schoolbieb, knutselmateriaal, spelletjes voor de bovenbouw, buitenspeelgoed, het eindfeest van groep 8 een ijsje tijdens het schoolreisje en nog heel veel meer.


Hieronder een presentatie wat laat zien wat we o.a. kunnen doen vanuit de vrijwillige ouderbijdrage, deze bedraagt 35 euro per leerling, per schooljaar. U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer.


            NL32 ABNA 0247 7148 01

            t.n.v. SCOL inzake Scholen

               onder vermelding van: naam kind en groep


U kunt contact met ons opnemen via onze contactpersonen:

Jack en/of Peter

Of  via ons mailadres ouderraad@zijlwijkschool.nl


Leden ouderraad 2017 / 2018:

 

  • Peter, vader Nikki (7/8)
  • Jack, vader Tim (7)

Wat doet de OR?

Ouderraad Zijlwijkschool