Lessen‎ > ‎

Techniek

Techniek is geïntegreerd in de methode Naut Meander Brandaan. 

Dat is een nieuwe methode waarin aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, natuur en milieu en techniek geïntegreerd zijn. In schooljaar 2016 2017 zijn waar een zogenaamde "voorloopschool". Wij hebben regelmatig evaluatie-momenten met de uitgever van de methode waarbij wij over en weer onze ervaring delen en daarmee invloed hebben op verdere ontwikkeling van de methode.


Techniek is alles wat door mensen gemaakt is, vaak vanuit de wens oplossingen te creëren voor problemen.
"Hoe kun je techniek inzetten? En wat heeft dit met de natuur te maken?" Vragen als deze komen aan bod om de samenhang tussen de onderwerpen te laten zien en kinderen een beter begrip te geven van de wereld om hen heen.


De Zijlwijkschool steekt goed in op het huidige Techniekonderwijs. Dit doen wij door middel van de ‘Techniektorens’ en ‘Technolab’.

De ‘Techniektorens’ bieden uitdagende techniekopdrachten voor de kinderen in alle groepen. Daarnaast zijn structureel bezoeken gepland aan bedrijven waar techniek duidelijk zichtbaar is. U kunt hierbij denken aan het bezoek van een molen, met een rondleiding door een molenaar in groep 1, tot een bezoek aan de waterzuiveringsinstallatie of het Boerhaavemuseum in de hogere groepen.

Het ‘Technolab’ inspireert leerlingen op het gebied van natuur & techniek: ‘hoe zit mijn wereld in elkaar’? Helpt leerlingen hun talenten te ontdekken. Slaat een brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt en is een intermediair tussen scholen en bedrijven.

Technolab organiseert workshops en projecten voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, waarbij groepen van 5 à 6 leerlingen gaan zelf onderzoeken, ontdekken en ontwerpen. 
De workshops worden begeleid door stagiairs, studenten en medewerkers van Technolab.