Groepen‎ > ‎Groep 8‎ > ‎Nieuwsoverzicht groep 8‎ > ‎Nieuws groep 8‎ > ‎

Jogg challenge: finale 27 oktober

Geplaatst 9 okt. 2017 00:28 door Marleen Marijt-Louwrier   [ 24 okt. 2017 02:06 bijgewerkt ]

Ryanne, Abed, Neisha en Alisha vertegenwoordigen de Zijlwijkschool!!!! ( zie filmpjes)Afbeeldingsresultaat voor jogg challengeFinale 27 oktober:


De finale vindt plaats op de Hogeschool van Leiden: Zernikedreef 11. Hier is ruimte vrij gemaakt om jullie fietsen te plaatsen. Voor auto's is helaas heel weinig tot geen parkeergelegenheid. Wij gaan op de fiets!!


Het is handig om op school te lunchen, want we fietsen om 12.15 uur uiterlijk weg!!!

 

De inloop is vanaf 12:30 en om 13:00 gaat de finale van start. Zorg dat jullie als klas dan klaar zitten in de zaal. In de zaal zelf zal aangegeven staan waar jullie als klas gaan zitten. De klassenvertegenwoordigers zullen zich op voorste banken in de zaal bevinden. De klassenvertegenwoordigers hoeven verder niet eerder aanwezig te zijn, zij kunnen tegelijk met de klas de zaal inkomen (voor hen is het uiteraard wel fijn om op tijd te zijn).

Vervolgens zal er een welkomstwoordje gehouden worden tot 13:10 en daarna zullen de klassen verdeeld worden in groepen. In deze groepen gaan zij drie rondes langs. De rondes met uitleg vindt u in het draaiboek in de bijlage van deze mail. 

Als de leerlingen de drie rondes gehad hebben komen zij terug naar de zaal waar de prijsuitreiking plaats vindt. Om 15:00 is de finale afgelopen en gaat iedereen naar huis. 

Verder zal er tijdens de finale pers aanwezig zijn. Houdt er rekening mee dat er foto's kunnen verschijnen in de media. 

Dit was de informatie over de finale. 

 

Voor de Stem Ronde tijdens de finale gaan de leerlingen stemmen via de Kahoot-app. Voor deze ronde hebben de leerlingen hun mobiel nodig mét hierop de app van Kahoot. Heb je een mobiel, download dan even de Kahoot-app en neem je mobiel mee.


 


Tweede masterclass: 


https://www.youtube.com/watch?v=Yr1dQn5zc1c&feature=youtu.be

Eerste masterclass:

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15ef143d929c8c47?projector=1


Doel van JOGG


JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. Gemiddeld één op de acht jongeren heeft last van overgewicht. Vaak heeft dit te maken met een ongezonde levensstijl waarin er teveel gegeten wordt en weinig bewogen. JOGG wil ervoor zorgen dat alle jongeren opgroeien in een gezonde omgeving waarin structureel aandacht wordt besteed aan een gezonde levensstijl. Door mee te doen aan de JOGG-Challenge kunnen jullie hier als school bij helpen!


Wat is de JOGG-Challenge?

De JOGG-Challenge is een wedstrijd waarbij verschillende scholen tegen elkaar gaan strijden voor het beste gezonde idee. Er worden op elke school, uit de groep(en) 8, twee vertegenwoordigers gekozen. Zij zullen het idee bedenken en uiteindelijk pitchen in de finale. Om de kinderen te helpen worden er op drie woensdagmiddagen masterclasses gepland waarbij de leerlingen meer informatie krijgen over een gezonde levensstijl. Vervolgens zullen zij hun idee in de grote JOGG-finale pitchen en zal uiteindelijk het beste idee gekozen worden. Dit idee wordt vervolgens zo goed mogelijk uitgevoerd.


Wat kun je als school verwachten?

Als jullie als school meedoen met de JOGG-Challenge is het belangrijk om jullie leerlingen enthousiast te maken voor het project. Daarom zal er, in overleg met jullie, een gastles in de groepen 8 plaats vinden. Deze gastles zal gegeven worden door Pabo Sportklas studenten van de Hogeschool van Leiden en zal ongeveer 60 minuten duren.

Vervolgens is het aan jullie om twee klassenvertegenwoordigers te kiezen. Het is de bedoeling dat er per school twee leerlingen zijn die hun school vertegenwoordigen. Deze klassenvertegenwoordigers zullen vervolgens op woensdagmiddag de masterclasses volgen. Uit ervaring blijkt dat deze drie woensdagmiddagen voldoende tijd bieden om het idee goed uit te werken. Dit betekent dat je hier als school weinig tot geen werk aan hebt.

Tot slot zullen de klassenvertegenwoordigers hun idee op een vrijdagmiddag pitchen. Daarbij willen wij de groepen 8 van alle deelnemende scholen uitnodigen om deze pitch bij te wonen. Als school ben je dan één vrijdagmiddag op de Hogeschool aanwezig.

Van de school wordt dus verwacht dat:

  • Er ± 60 minuten wordt ingepland voor de gastles (gegeven door studenten)

  • Er twee klassenvertegenwoordigers gekozen worden

  • Jullie op een vrijdagmiddag met de groep(en) 8 aanwezig zijn bij de pitch-finale


De rest van het project zal buiten school geregeld worden door de projectleiders en de Pabo Sportklas studenten.


Wij hopen jullie hier voldoende mee geïnformeerd te hebben. Op de volgende bladzijde kunt u extra informatie vinden of de gastles, masterclasses en pitch-finale.

We zien jullie aanmelding graag tegemoet!Gastles – Masterclasses – Pitch-finale


Gastles

Dit is een les van ongeveer 60 minuten en zal gegeven worden door derdejaars studenten van de Pabo Sportklas. Wanneer uw school meerdere groepen 8 heeft, wordt de gastles in iedere groep 8 gegeven. In deze les wordt er uitgelegd wat de JOGG-Challenge is. Vervolgens zullen de leerlingen kort informatie krijgen over een gezonde levensstijl en mogen zij zelf ideeën opperen die bij een gezonde levensstijl horen. Deze ideeën zullen worden opgeschreven en kunnen worden gebruikt als inspiratiebron voor de uiteindelijke klassenvertegenwoordigers.


Masterclasses

Tijdens de masterclasses zullen de klassenvertegenwoordigers hun idee idee met behulp van verschillende activiteiten en opdrachten samen met professionals uitwerken. Deze professionals brengen de kinderen iets bij over gezond leven en over jezelf presenteren voor publiek. Uiteindelijk zullen de kinderen een pitch voorbereiden, waarmee ze de jury overtuigen om hun idee uit te voeren. Aan de leerkrachten is zelf de keuze of zij hier in de klas ook iets mee doen. Denk hierbij aan het meedenken in de klas voor een goed idee, het besteden van extra aandacht aan gezond leven of het oefenen van de pitch voor de groep.


Masterclass 1: woensdag 20 september 2017, 13:30 - 15:30

Masterclass 2: woensdag 4 oktober 2017, 13:30 – 15:30

Masterclass 3: woensdag 11 oktober 2017, 13:30 – 15:30Pitch-finale

De finale van dit jaar zal ongeveer dezelfde indeling krijgen als vorig jaar. Vorig jaar zag de finale er als volgt uit. Er waren drie verschillende rondes, waarbij alle kinderen van de deelnemende scholen langs verschillende activiteiten gingen. Er was een dansworkshop die gegeven werd door een professionele danser. Er was een interactieve quiz met het thema gezondheid en er was een ronde waar de vertegenwoordigers hun pitch hielden voor de jury. Na deze 3 rondes kwam iedereen weer terug naar de grote zaal waar de pitches plaatsgevonden. Hier werd door de jury het winnende idee van de JOGG-Leiden Challenge bekend gemaakt. Daarnaast kreeg de winnende school de JOGG-Challenge Award en een buitenspeelpakket.


Finale: vrijdag 27 oktober, 13:00 – 15:00


Draaiboek – Pitch Finale


Algemene informatie

De Pitch-finale is het einde van de JOGG Challenge 2017. Hier zullen de vertegenwoordigers van alle deelnemende scholen hun idee in ongeveer 3 minuten op het grote podium pitchen.

Alle groepen 8 van de deelnemende scholen starten in de zaal, samen met de Pabo Sportklas-studenten die tijdens de masterclasses de vertegenwoordigers hebben begeleid. De middag zal door Tako Rietveld gepresenteerd worden. De ideeën worden beoordeeld door een kinderjury en door de kinderen uit de zaal. Uiteindelijk zullen de kinderen uit de zaal beslissen welk idee de publieksprijs wint en de kinderjury zal bekend maken wie de winnaars van de JOGG Challenge 2017 worden. De winnaars die door de kinderjury gekozen zijn gaan naar huis met een Award en een buitenspeelpakket. Verder wordt er geprobeerd om het winnende idee zo goed mogelijk uit te voeren.


Datum: 27 oktober 2017

Tijd: 13:00-15:00

Plaats: Hogeschool Leiden

F0.015 (collegezaal)


Tijdsplanning Pitch-finale

12:30 – 13:00 uur: Inloop

13:00 – 13:10 uur: Openingspraatje Tako Rietveld (uitleg JOGG Challenge, voorstellen jury, benoemen deelnemende scholen, uitleg van de rondes en doordraaischema).

13:10 – 13:20 uur: Leerlingen gaan uiteen. Zij gaan naar het lokaal voor de eerste ronde.

13:20 – 13:40 uur: Start ronde 1

13:40 – 13:45 uur: Wisselen

13:45 – 14:05 uur: Start ronde 2

14:05 – 14:10 uur: Wisselen

14:10 – 14:30 uur: Start ronde 3

14:30 – 14:35 uur: Terug naar pitchzaal (F0.015)

14:35 – 14:45 uur: Kinderen gaan aangeleerde dans dansen met de dansdocenten. Ondertussen is jury overleg.

14:45 – 14:50 uur: Uitreiking Publieksprijs

14:50 – 15:00 uur: Uitreiking Award en afsluiting


.

RondesPitch Ronde (F0.015)


Tijdens deze ronde zullen drie tweetallen hun idee pitchen aan de jury. Binnen ongeveer 3 minuten moeten zij hun idee pitchen. Tijdens de pitch zal op de beamer achter hen, de tekening van hun idee te zien zijn.

Na de pitch is er ruimte voor vragen/commentaar van de jury. Als het idee helemaal duidelijk is voor de jury zal het volgende tweetal aan de beurt zijn.


In totaal is er 20 minuten de tijd voor de drie pitches en jury commentaar. Tako Rietveld is in deze zaal aanwezig om dit te presenteren/begeleiden.


Dans Ronde (A1.031)


Tijdens deze ronde zijn er twee dansdocenten die de kinderen een dans aanleren. De aangeleerde dans zullen de kinderen gezamenlijk in de pitchzaal, tijdens het jury overleg, nogmaals dansen.


Stem Ronde (A0.030)


Tijdens deze ronde mogen de leerlingen stemmen op de ideeën. Alle vertegenwoordigers hebben in een filmpje uitgelegd wat hun idee inhoudt. Deze filmpjes krijgen de kinderen tijdens de ‘Stem ronde’ te zien. Na elk idee krijgen de kinderen een bepaald 30 sec de tijd om punten te geven aan het idee. Zij geven punten van 1 t/m 4.

1 = geen goed idee

2 = beetje goed idee

3 = goed idee

4 = heel erg goed idee


De filmpjes krijgen de leerlingen te zien op twee grote schermen die in het lokaal geplaatst worden. Via hun mobieltje krijgen de leerlingen een code toe gestuurd waarmee zij op het internet van de Hogeschool kunnen. Zodra zij op het internet zitten gaan zij naar de Kahoot app. Via deze app kunnen de leerlingen vervolgens hun stem uitbrengen.


Verder zullen er bij deze ronde ook limonade en komkommer en tomaatjes aanwezig zijn voor een korte pauze.
Comments